DE ZEVEN SLUIERS VAN DE GODIN

Deze vrouwencursus laat je kennismaken met de vrouwelijke krachten in jezelf, zoals bijv. de echtgenote, de moeder, het meisje in jou.

De basis van deze cursus is het boek ''Godinnen in elke vrouw, de nieuwe psychologie van de vrouw'', geschreven door Jean Bolen.

Jean Bolen gebruikt zeven Griekse Godinnen om de archetypische of oerkrachten vorm te geven. Zij doet dit op zodanige wijze dat het voor ons eenvoudig is om ons er mee te verbinden en jezelf erin te herkennen.

Om deze krachten ook lijfelijk te ervaren heb ik de zeven Godinnenkrachten verbonden met de zeven chakra's.

Alle Godinnen tezamen vormen de heelheid van je vrouw zijn en geven je een beeld van je krachten en kwaliteiten, geven zicht op je levenswijze en partnerkeuze, van je zwakke eigenschappen en je onmacht en je valkuilen op weg naar heelheid. Al met al een flinke tip van de sluier die ontsluierd wordt.Cursus:

Deze cursus bestaat uit ongeveer 17 lessen. Ongeveer een zwangerschap lang, waarna je een nieuwe geboorte aangaat.

Het boek van Jean Bolen is de leidraad en aanleiding tot het schrijven van jou eigen Godinnen verhaal. Dit wordt stap voor stap begeleid. Door het delen van ieders verhaal, kom je tot herkenning en verdieping.

Daarnaast vindt verdieping plaats door zang, dans en door creatief uiting te geven aan de beleving.

De nadruk zal liggen op de krachten en kwaliteiten die je in het leven geoogst hebt door de ervaringen heen en dankzij die ervaringen.