PERSOONLIJKE BEGELEIDING NAAR CONTACT MET DE ZIEL

Mede door het doorlopen van mijn eigen processen, mijn onderzoek naar het hoe en waarom van dit aardse bestaan en het contact  met vele leraren op mijn weg is mij de mogelijkheid aangereikt om mensen te begeleiden in het zoeken van een antwoord op levensvragen. Naast een gesprek bied ik de mogelijkheid om door middel van een geleide visualisatie zelf op zoek te gaan naar antwoorden op levensvragen. In de visualisatie wordt de mogelijkheid geboden om contact te maken met het Hogere Zelf en daar je antwoord te ontvangen.

Je geeft zelf  aan waarheen je reis zich beweegt.
Mijn taak is het om een gids te zijn, ten dienste aan wat getoond mag worden en om de reis goed af te sluiten.