ALGEMEEN

Mandala

Mandala is een Sanskriet woord en betekent cirkel.
De cirkel staat centraal in deze manier van tekenen.
De cirkel heeft begin nog einde en is daarmee een symbool van oneindigheid.
De oudste mandala die we kennen is de zon, schenker van licht, leven en warmte en in de oude culturen was hij symbool voor het Goddelijke. Nog steeds heeft de zon een magische uitwerking op ons en raken we in vervoering van een prachtige zonsopgang en ondergang.
Het symbool van de cirkel heeft ook een helende werking op de mens en hij wordt in rituelen gebruikt ter bescherming, voor genezing en als ondersteuning voor meditatie.
De cirkel geeft veiligheid, de rand draagt en steunt je en daarbinnen kun je veilig vorm geven aan je innerlijke belevingswereld om van daaruit weer contact te maken met de wereld buiten de cirkel.
Tekenen binnen de cirkel geeft een gevoel van orde scheppen, in balans komen en genieten van jou unieke creatieve talent.Informatie over de cursussen: De cursussen vinden plaats in een sfeervolle, lichte serre met uitzicht op de natuur.

achtertuin   mandala tekenruimte

Er worden thema's aangeleerd die gedeeltelijk worden uitgewerkt, thuis kan hier verder mee gewerkt worden. Alle lessen duren 2 uur en 15 minuten. De lessen vinden 1 x per 2 weken plaats, bij voorkeur 's morgens van 10.15 - 12.30 uur en 's middags van 14.00 - 16.15 uur. Bij voldoende belangstelling starten regelmatig nieuwe cursussen. Kosten zijn € 12  per les. De groepen bestaan uit 4 - 6 personen. Onderstaande cursussen zijn verschillende aspecten van het mandalatekenen, in sommige gevallen verbonden met een bepaalde traditie en cultuur.

 

Mantra en wereldliederen  zingen.

Op donderdagmiddag van de oneven weken zingen we mantra,s en wereldliederen met ondersteuning van harmonium, trommel en gitaar. We zingen van half 2 tot 3 uur en sluiten af met koffie of thee.           Deze liederen zijn gemakkelijk aan te leren en roepen een gevoel van verbondenheid en vrede op.           De kosten zijn € 5,00 per keer. Neem even contact op voordat je komt.